~~~ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು, ಅಂಕಣಕಾರರು, ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ~~~
 
  ಎಂ. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ (ಮೈಸೂರು ತಾತಯ್ಯ) [೧೮೪೪-೧೯೩೩]
  ಡಾ. ಅರ್. ಅರ್. ದಿವಾಕರ್
  ಬಿ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಎಂ. ಎ. ರಾಮಾನುಜಯ್ಯಂಗಾರ್
  ಮೊಹರೆ ಹನುಮಂತರಾಯ
  ವೀರಕೇಸರಿ ಸೀತರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಟಿ. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್
  ಖಾದ್ರಿ ಶಾಮಣ್ಣ [೧೯೨೫-೧೯೯೦]
  ಎ. ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ [೧೯೦೦- ]
  ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ [೧೯೩೧-]
  ಸಿದ್ಧವನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮ [೧೯೦೪-೧೯೭೩]
  ಪಾ. ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯ
  ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್
  ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ [೧೯೨೦-]
  ವೈಎನ್ಕೆ
  ಗಂಡಸಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ
  ಎ. ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ
  ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನೀ
  ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ
  ಮಹದೇವ ಬಣಕಾರ
  ಟಿ. ಪಿ. ಅಶೋಕ
  ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
  ಭಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್
  ಮಹಮದ್ ಕುಞ್ಞ
  ಅಬ್ದುಲ್ ಬಷೀರ್
  ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್
  ಎಸ್.ಕೆ. ಶಾಮ ಸುಂದರ್
  ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ
  ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~