~~~ ನವ್ಯಕವಿಗಳು ~~~
 
  ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿ [೧೮೪೪-೧೮೯೧]
  ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯ [೧೮೭೪-೧೯೩೭]
  ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ [೧೯೦೨-೧೯೯೬]
  ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ [೧೯೦೭-೧೯೮೪]
  ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ [೧೯೦೯-೧೯೮೨]
  ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ [೧೯೧೪- ]
  ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
  ಕೈಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ [೧೯೧೫-]
  ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ [೧೯೧೮-೧೯೯೨]
  ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ [೧೯೧೮-೧೯೯೪]
  ಸು.ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿ [೧೯೨೩-೧೯೯೫]
  ಬಿ.ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
  ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ [೧೯೨೬-]
  ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜಂ [೧೯೨೯-೧೯೯೩]
  ಚನ್ನವೀರ ಕಣವಿ [೧೯೨೮- ]
  ಕೆ. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ [೧೯೩೬-]
  ಎನ್.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ [೧೯೩೬-]
  ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ
  ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ
  ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ
  ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ
  ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್
  ದುಂಡಿರಾಜ್
  ಇಟಗಿ ಈರಣ್ಣ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~