~~~ ಹಿರಿಯ ಚೇತನಗಳು ~~~
 
  ರೆ.ಎಫ್. ಕಿಟ್ಟಲ್
  ಕಾಲಿನ್ ಮೆಕೆಂಜಿ [೧೭೮೩- ]
  ರೊದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯ
  ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಶಿವಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಮುದ್ದಣ
  ತಾತಾಚಾರ್ಯ
  ಕೆಂಪುನಾರಾಯಣ
  ಡಾ. ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ [೧೮೧೧-೧೮೮೧]
  ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಜೀಗ್ಲರ್ [೧೮೨೦-೧೯೦೬]
  ಬಿ.ಎಲ್. ರೈಸ್ [೧೮೩೭-೧೯೨೭]
  ಜಾನ್ ಫೇತ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೀಟ್ [೧೮೪೭-೧೯೧೭]
  ಬೋಳಾರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
  ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ
  ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ
  ಉತ್ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ
  ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ಪೈ
  ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ
  ಹುಯಿಲಗೋಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್
  ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ
  ಟಿ. ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ
  ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ
  ಸುಬೋಧ ರಾಮರಾವ್
  ಎ.ಅರ್. ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಉಗ್ರಾಣ ಮಂಗೇಶರಾಯ
  ನವರತ್ನ ರಾಮರಾಯ
  ಡಾ.ರಾ.ಯ. ಧಾರವಾಡಕರ
  ಎಸ್. ಅನಂತ ನಾರಯಣ
  ಕಡಿದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪ
  ಹೊಯಿಸಳ
  ಶಂ.ಬಾ. ಜೋಶಿ
  ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಎಸ್. ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ
  ವಿ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
  ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
  ಆನಂದಕಂದ
  ಪು.ತಿ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್
  ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
  ಮಧುರಚೆನ್ನ
  ಸಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜರಾವ್
  ವಿ.ಎಂ. ಇನಾಂದಾರ್
  ಎಚ್.ಎ. ಪದ್ಮನಾಭರಾಯ
  ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾಯ
  ಐರೋಡಿ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ
  ಎನ್. ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್
  ವ್ಯಾಕರಣತೀರ್ಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
  ಶಿ.ಶಿ. ಬಸವನಾಳ.
  ಡಾ.ಶಿ.ಚ. ನಂದೀಮಠ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~