~~~ ನಡುಗನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ~~~
 
  ನಾಗವರ್ಮ-೧
  ದುರ್ಗಸಿಂಹ(ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೦೦)
  ಜಗದ್ಧಳ ಸೋಮನಾಥ
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ(ಕ್ರಿ.ಶ.೧೧೭೦)
  ಬಂಧುವರ್ಮ(ಕ್ರಿ.ಶ.೧೨೦೦)
  ಸರ್ವಜ್ಞ
  ಮಹಾಬಲಕವಿ (ಕ್ರಿ.ಶ.೧೨೫೪)
  ನಾಗವರ್ಮ-೨
  ರಾಜಾದಿತ್ಯ.
  ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಪಂಡಿತ
  ಜನ್ನ
  ಷಡಕ್ಷರ ದೇವ
  ರಾಘವಾಂಕ (೧೩೦೦)
  ಮಂಗರಾಜ
  ಹರಿಹರ
  ಕೇಶಿರಾಜ
  ಭೀಮಕವಿ
  ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ
  ಚಾಮರಸ
  ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ (೧೫೫೦)
  ನಾಗಚಂದ್ರ
  ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿ
  ರುದ್ರಭಟ್ಟ
  ಆಂಡಯ್ಯ
  ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
  ನಯಸೇನ
  ಭಾಸ್ಕರ
  ತಿರುಮಲಾರ್ಯ
  ನಂಜುಂಡ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~