~~~ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ~~~
 
  ಬೆಳ್ಳಾವೆ ವೆಂಕಟನಾರಣಪ್ಪ
  ಬಿ. ಜಿ. ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ [೧೯೧೬-೧೯೮೦]
  ಜಿ. ಟಿ. ನಾರಯಣ ರಾವ್.
  ಡಾ. ಎಚ್. ಗಿರಿಜಮ್ಮ
  ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
  ಸ.ಚ. ನಾಗಲೋಟಿ ಮಠ
  ಡಾ. ಪ್ರಭುಶಂಕರ
  ಹಾಲ್ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~