~~~ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ~~~
 
  ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ
  ಎಸ್. ಕೆ. ಕರೀಂಖಾನ್. [೧೯೦೧- ೨೦೦೬]
  ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ [೧೯೦೫-೧೯೯೩]
  ಡಾ|| ಎಚ್.ಎಲ್ .ನಾಗೇಗೌಡ [೧೯೧೫-೨೦೦೫]
  ಗೊ. ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ [೧೯೩೦- ]
  ಜೀ. ಶಂ. ಪರಮಶಿವಯ್ಯ
  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ
   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~