~~~ ಒಗಟುಗಳು ~~~
 
ಬಂಗಾರದ ಗುಬ್ಬಿ ಬಾಲದಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ದೀಪ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~