~~~ ನಮ್ಮೂರ ಹೆಸರೇ ಅಂದ ~~~
 
ಮೃಗವಧೆ ಮತ್ತು ಕೊಳಾವರ
ತಲಕಾಡು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~