~~~ ನೋಡು ಬಾ ಈ ಊರ~~~
 
ಈ ಅಂಕಣವು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ
 
ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಿಯ ಕಿರುಪರಿಚಯ . . . ನೋಡು ಬಾ ಈ ಊರ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. . . ನೋಡು ಬಾ ಈ ಊರ
ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಪಾತಗಳ ಪಟ್ಟಿ
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~