~~~ ಬೆಸುಗೆಗಳು ~~~
 
ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೋಷ್ಟಕ -೯ ನ್ನು ನೋಡಿ
ಸಾರಾಂಶ-೧
ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಪೋಟೋ ಪ್ರತಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳು
 
Newspapers and Magazines
 
Kannada Portals
· Kannada Ratna
· Thats Kannada
· Samparka
· Our Karnataka
 
Kannada Language Literature and Software
· Kannada Sahitya 
· Kannada Sahitya puta - Kulki’s literary Page
· Ambikatanayadatta - D.R.Bendre
· BARAHA
· Kannada Software Digest - Links to Kannada Softwares
 
Karnataka Tourism
· Karnataka Information
· Karnataka State Tourism Development Corporation
· Karnataka Home Page
· Karnataka Tourism Page
· Karnataka.com
 
Bangalore - The Garden City
· Discover Bangalore - Your One stop source on Bangalore
· Education Bangalore - Everything about education in Bangalore
· Namma Bengaluru
· Bangalore Online
· Online Bangalore
· Bangalore Net
· Virtual Bangalore
 
Kannada Songs
· Udbhava
· Kannada Audio
· Cool Goose - Kannada Songs
· Music India Online - film songs 
· Hiremath's Desi Songs Page
· Kannada Music World
· New Kannada Songs - From Chirag-Entertainers
· Harry's Favorite Kannada Songs
· Madhuralaya
· Kannada Songs -Viggy.com
 
Miscellaneous
· Live TV Programs
· Karnataka Cricket
· KSCA Official Website
· Kamat's Potpourri
· Kannada University
· Kannada.Com
· Kannada Ganaka Parishat
 
Other Important Cities
· Bijapur - The Historical City
· Mysore
· Hubli
· Dharwad
· Mangalore - The Coastal Ciy
· Shimoga
· Udupi
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~